Actueel 7B

Hervorming binnen de rijschoolsector

We zitten nu nog in de corona crisis.
Voor rijscholen die het moeilijk hebben, is het niet meer de vraag `wanneer´ ze opnieuw kunnen beginnen, maar `hoe´ ze dat moeten doen.
Er zijn ook mensen die nu al kijken hoe ze straks hun slag kunnen slaan of organisaties die ” het recht van de sterkste” willen toepassen. Niets van dat alles past in een rijles onderwijssector, waar rijbewijsleerlingen in ontwikkeling ergens naar toe moeten werken.
Mocht dit wel de verkeerde kant op groeien, dan is een hervorming binnen de rijschoolsector onontkoombaar. Het gaat in een rijles onderwijssector nooit om zakelijke doelen die persoonlijk of in clubverband worden behaald.
Het gaat om de basis voor maatschappelijke verkeersveiligheid. Dit is de grondslag die we samen doen en niet waar goedwillende mensen ondeskundig worden uitgesloten.

Persoonlijke belangen wordt in ons vak niet beloond. Werken aan verkeersveiligheid wel. Dit is de enige weg, om je rijschool (na coronatijd) weer op gang te krijgen. Dutch Lapétus gaat rijscholen daarbij helpen.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.